1. Aby uniknąć sytuacji, w której kilka osób zamawia ten sam sprzęt jednocześnie, prosimy o dokonanie rezerwacji sprzętu drogą mailową przed planowanym wypożyczeniem.

  2. Prosimy o informowanie nas, jeśli planujesz użyć sprzętu w sytuacjach o podwyższonym ryzyku, takich jak np. drift, żużel lub akcje wymagające dodatkowego zabezpieczenia. W takich przypadkach konieczna jest nasza zgoda na wypożyczenie sprzętu.

  3. Kaucja jest pobierana na czas wypożyczenia sprzętu w celu zabezpieczenia. Zwracana jest natychmiastowo po oddaniu wypożyczonego sprzętu. W szczególnych przypadkach możliwa jest rezygnacja z pobierania kaucji.

  4. W przypadku spóźnienia się z oddaniem sprzętu lub zwrotu sprzętu w stanie nienadającym się do dalszego wypożyczania, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia dodatkowymi opłatami.

  5. Przy wypożyczeniu sprzętu podpisujemy umowę, na podstawie której zapewniamy, że sprzęt jest w pełni sprawny technicznie i nie posiada wad, a wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt do momentu zwrotu. W przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie trwania najmu, wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu. Koszty te będą pokryte w całości lub w części z wpłaconej kaucji.

  6. Ryzyko przypadkowej utraty sprzętu przechodzi na wypożyczającego z chwilą wydania sprzętu, które trwa do chwili zwrotu sprzętu wynajmującemu.

  7. Aktualne ceny za wypożyczenie sprzętu są podawane w kwotach BRUTTO.

  8. Podczas wydawania sprzętu możemy poprosić o dokonanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł za pomocą przelewu BLIK.

Warunki wynajmu

Skubi Project Photo&Video
instagram - Kamil Skubiszewski - Fotografia i Film
facebook - Kamil Skubiszewski - Fotografia i Film